Answer ( 1 )

  1. Poštovani,

    Makula ili žuta mrlja predstavlja centralni deo mrežnjače. Ukoliko se radi o sumnji na degeneraciju makule, ona se manifestuje slabljenjem centralnog vida koji nam je potreban da bismo mogli čitati, pisati, uočavati detalje, te obavljati svakodnevne obaveze.
    Može se javiti u više formi, pa je i pristup lečenju u skaldu sa tim.

    Best answer

Leave an answer