Answer ( 1 )

  1. This answer was edited.

    Pad imuniteta, nedovoljan unos tečnosti, dijabetes, prisustvo peska i kamena u mokraćnim putevima i seksualni odnosi su faktori rizika za olakšano nastajanje urinarnih infekcija. Novija ispitivanja pokazuju da oko 10 odsto žena ima poseban tip sluznice, za koji se Ešerihija vezuje jače i čvršće, pa je kod ovih žena lečenje urinarne infekcije teže, duže traje i može da poprimi formu hroničnih ili ponavljanih infekcija. Kod ljudi koji su skloni čestim urinaranim infekcijama, preporučena je upotreba biljnih preparata koji će smanjiti učestalost infekcija.

    Best answer

Leave an answer