Answer ( 1 )

  1. Zbog rasta i razvoja nedostatak vitamina D najčešći je kod dece, naročito kod dece mlađe od tri godine. Kod novorođenčadi je status vitamina D veoma uslovljen vitaminskim statusom majke, od koje zavisi i količina vitamina D u njenom mleku. Glavni razlozi nedostatka vitamina D kod odojčadi jesu ishrana zasnovana na majčinom mleku ili, ako ona nije moguća, na adaptiranom mleku, uvođenje namirnica koje imaju relativno malo vitamina D i, zbog opasnosti od opekotina, mala izloženost suncu. Upravo zbog tih razloga Evropsko društvo za dečiju gastroenterologiju, hepatologiju i ishranu preporučuje dodavanje vitamina D kod odojčadi posle navršenog 1 meseca i tokom cele prve godine života, bez obzira na majčin vitaminski status.

    Best answer

Leave an answer