Answer ( 1 )

  1. Primena antibiotika često je praćena pojavom proliva. Zbog svog neselektivnog delovanja antibiotici pored štetnih, patogenih bakterija, uništavaju i dobre bakterije koje povoljno deluju na zdravlje i tako menjaju strukturu mikrobiote (tj. bakterija koje naseljavaju neku okolinu, u ovom slučaju creva) što vodi u razvoj proliva.

    Da upotreba antibiotika može izazvati razvoj proliva, zabeleženo je još u 50. godinama prošlog veka, nekoliko godina posle početka upotrebe prvih antibiotika. Proliv se javlja kod oko 30% pacijenata koji uzimaju antibiotike, a može da se pojavi već na početku terapije ili i do dva meseca posle završetka uzimanja antibiotika. Proliv se naročito često javlja kod osoba koje uzimaju antibiotike sa širim spektrom delovanja, kod osoba starijih od 65 ili dece mlađe od 6 godina, pacijenata koji su već duže hospitalizovani i kod oralne primene antibiotika (kapule, tablete ili prašak).

    Best answer

Leave an answer