Answer ( 1 )

  1. Poštovani,
    Gasni mehur u lumenu creva kao posledica niza metaboličkih reakcija stvara osćaj nadutosti. Peristaltikom se gasni mehurovi potiskuju iz creva ali u slučaju njihovog zadržavanja gomilaju se i dovode do niza neprijatnih simptoma. Osećaj nadutosti, krkora, bolova zapravo je potaknut delovanjem gasnog mehura na zid creva jer dovodi do njegovog istezanja. Crevna inervacija je takva da se osećaj bola javlja usled istezanja creva i može biti različitog intenziteta. Pored toga zadržavanjem gasova remeti se i dalja funkcija creva i fiziološki procesi

Leave an answer