Answer ( 1 )

  1. Poštovana,
    Urinarna infekcija svakako nije ni malo prijatna pojava ali ne mora da znači da će se ponoviti, danas je opravdana prevencija biljnim preparatima nikako antibioticima , što smanjuje mogućnost reinfekcije. Hronične urinarne infekcije danas su neretka pojava, razlog tome je neadekvatan  tretman. U poslednje vreme, zbog otpornosti i sve češće sposobnosti bakterija da mutiraju, produžava se trajanje lečenja i propisuju se sve jači antibiotici koji uglavnom unište i dobre bakterije crevne flore, a kod žena i vaginalnu floru, što predstavlja podlogu za razvoj novih infekcija. Tako se pacijentkinje vrte u začaranom krugu iz koga često godinama nemaju izlaza. Potražite preparate na biljnoj bazi, koji imaju snažno dejstvo na E.Coli kao najčešćeg uzročnika ovih infekcija, takođe poželjno je da birate preparate čije dejstvo se ispoljava sinergizmom više biljaka , koji su dugo na tržištu te čija je efikasnost potvrđena i dokazana .

    Best answer

Leave an answer