Odgovor ( 1 )

  1. Svetska zdravstvena organizacija definiše probiotike kao “žive mikroorganizme koji u odgovarajućim količinama doprinose zdravlju domaćina”

    Najbolji odgovor

Odgovori na pitanje