Answer ( 1 )

  1. Lenja creva ili sindrom lenjih creva podrazumeva smanjenu učestalost kretanja creva. Normalna učestalost kretanja creva je oko tri puta dnevno do tri puta nedeljno, dok osoba koja pati od lenjih creva ima manje od dva ili tri kretanja creva nedeljno. Jedan od uzroka nastanka sindroma lenjih creva je upotreba stimulativnih laksativa (laksativi na bazi bisakodila, sene, natrijum pikosulfata)

    Best answer

Leave an answer