Answer ( 1 )

  1. Urinarni kateter je tanka cev koja se postavlja u bešiku za ispuštanje urina. Urin se odvodi kroz cev u jednu kesicu koja prikuplja urin. Infekcije koje su povezane sa prisustvom katetera su infekcije izazvane bakterijama koje su ušle u urinarni trakt tokom postavljanja katetera.

    Best answer

Leave an answer