Answer ( 1 )

  1. Lekove kao sto su loperamid i slični njemu treba koristiti iskljucivo po preporuci lekara jer oni ne otklanjaju uzrok proliva ako je u pitanju infektivne prirode, već ga samo fizički zaustavljaju. Time se zadržavaju štetne materije u crevima, a to uključuje i same prouzrokovače dijareje bilo da su virusi, bakterije, ili paraziti… Na taj način infekcija se zadržava u stomaku, umesto da se izbaci iz njega i lečenje traje duže. Ta vrsta lekova se uzima strogo po nalogu lekara i inače svaki proliv koji se češće javlja i duže traje zahteva detaljno ispitivanje od strane medicinskih stručnjaka. Što se tiče antibiotika i antiparazitarnih lekova isto se koriste isključivo po preporuci lekara, a ne po sopstvenom nahodjenju.

    Best answer

Leave an answer