Answer ( 1 )

  1. Sindrom nervoznih creva je oboljenje koje nije organsko, odnosno kod osoba koje ga imaju ne postoje nikakve promene na crevima, niti bilo kakva oštećenja sluznice creva. Razlozi koji se danas najčešće navode kao razlog za nastanak ovog oboljenja, koje se naziva i “bolešću savremenog sveta”, su sa jedne strane psihosomatski odnosno stres, a sa druge strane se smatra da uzrok leži u promenama u sastavu crevne flore, alergijama ili intolerancijom na neke vrste hrane

    Bolest se dva puta češće javlja kod žena nego kod muškaraca i počinje uglavnom u trećoj ili četvrtoj deceniji života. Manifestuje se grčevima i bolovima u stomaku koji je naduven i pun gasova, krčanjem creva bez obzira da li je osoba gladna ili ne, osećajem naduvenosti, promenom učestalosti crevnog pražnjenja, povremeno prolivom, a zatim zatvorom i obrnuto…

    Među problemima u oblasti sistema za varenje lekari opšte prakse najčešće dijagnostikuju baš ovaj sindrom koji je, posle prehlade, drugi razlog za izostanak s posla.

    Best answer

Leave an answer