Answer ( 1 )

  1. Kašalj kod pušača je veoma česta pojava i nije normalna pojava. Obično je praćen sekretom i pušači ga zanemaruju. Počinje ujutru, a sa trajanjem staža pušenja, pojačava se i kašalj tokom celog dana. Mnogi pušači ga smatraju neizbežnom normalnom posledicom pušenja. Taj pušački kašalj nije „normalna nuspojava“ pušenja, nego upućuje na razvoj hroničnog opstruktivnog bronhitisa (HOBP) koji s vremenom može dovesti do zastoja disanja. Isto tako, kašalj može biti simptom i mnogih drugih ozbiljnih bolesti, kako akutnog, tako i hroničnog kašlja. Hronićni kašalj sa iskašljavanjem tokom celog dana, može da ukaže na HOBP koji uobičajeno narušava kvalitet života. Tu su i alergijske bolesti disajnog sastava i astma kao čest uzrok subakutnog ili hroničnog kašlja, a kod dece i najčešći uzrok kašlja.

    Best answer

Leave an answer