Answer ( 1 )

  1. Osteoporoza je bolest koja dovodi do slabih i krhkih kostiju- tako da pad ili čak i blagi naponi kao što su savijanje ili kašalj mogu uzrokovati frakturu. Prelomi povezani sa osteoporozom najčešće se javljaju u kuku ili kičmi.

    Kost je živo tkivo koje se stalno obnavlja i razgrađuje. Osteoporoza se javlja kada razgradnja kosti preovladava u odnosu na stvaranje nove kosti.

    Osteoporoza utiče na muškarce i žene svih rasa. Ali, bele i azijske žene – posebno starije žene koje su prošle kroz menopauzu – imaju najveći rizik. Lekovi, dijetetski suplementi koji sadrže vitamin K2 i vitamin D, zdrava ishrana i vežbanje mogu pomoći u sprečavanju gubitka gustine kostiju ili jačanju već slabih kostiju.

    Best answer

Leave an answer