Answer ( 1 )

 1. Opstipacija (zatvor) može biti akutna i hronična. O hroničnoj opstipaciji govorimo kada simptomi traju 6 nedelja neprekidno. Osnovni simptomi zatvora su:

  • Pražnjenja creva ređe od tri puta nedeljno
  • Otežano ili usporeno pražnjenje, veliki napor pri tome
  • Smanjena količina, tvrda ili suva stolica
  • Osećaj nedovoljnog pražnjenja nakon defekacije

  Best answer

Leave an answer