Answer ( 1 )

  1. Homocistein je aminokiselina koja se normalno nalazi u našem organizmu. Povećana koncentracija homocisteina u krvi dovodi do oštećenja krvnih sudova – dovodi do inflamacije i narušava integritet krvnog suda, omogućava akumuliranje masnih depoa i povećava adheziju trombocita. To posledično može povećati rizik od srčanog i moždanog udara. Folna kiselina i vitamini B grupe regulišu nivo homocisteina. Medjutim, nije dovoljno uneti bilo koji oblik folne kiseline, jer samo biološki aktivan oblik, 5-metiltetrahidrofolat učestvuje u metabolizmu homocisteina.

    Best answer

Leave an answer