Answer ( 1 )

  1. Poštovani,
    U probiotski obogaćenim napitcima nema dovoljan broj bakterija,pa samim tim njihovom upotrebom ne možete uneti dovoljan broj dobrih bakterija, ni za prevenciju, a ni u terapiji nekih patoloških stanja, kao sto je dijareja. I po definiciji Svetske zdravstvene organizacije, hrana koja sadrži probiotske bakterije ne smatra se probiotikom, a samim tim nema ni efekte dejstva kao probiotici.
    Takva hrana se preporucuje u ishrani, lakša je za varenje, ali ne može imati efekte dejstva probiotika.

    Best answer

Leave an answer