Prevencija alergija kod dece

Question

Sve veći broj dece mojih prijatelja ima neku vrstu alergije. Postoji li način da se smanji mogućnost alergijskih reakcija?

Answer ( 1 )

  1. Poštovani,
    Alergije spadaju među najčešće zdravstvene tegobe savremenog društva. Organizam osobe koja boluje od određene alergije preosetljiv je na neke materije iz okoline s kojima se inače susrećemo svakodnevno, a zovu se alergeni. Tako da priča o mogućnosti izbegavanja pojave alergijskih reakcija kod dece ima sve više veze sa jačanjem imunog odgovora. U današnje vreme kada se priča o imunitetu sve više se pominje crevna mikroflora ( mikrobiota ). Noviji dokazi su pokazali da mikroorganizmi koji nastanjuju ljudski crevni trakt mogu da vrše veliki uticaj na razvoj dece i sazrevanje njihovog imunog sistema. A formiranje mikrobiote počinje još u utrobi majke, pa se nastavlja dolaskom na svet. Način porođaja ( prirodnim putem ili carskim rezom ), starost na rođenju, ishrana novorođenčeta ( majčino mleko ili formula ), prelazak sa dojenja na čvrstu hranu, kao i genetika roditelja, upotreba određenih lekova u toku trudnoće ili primena antibiotika po rođenju, su neki od faktora koji utiču na formiranje mikrobiote, a samim tim i na kvalitet imunog odgovora deteta. Poremećaj crevne mikrobiote može rezultirati dugoročnim zdravstvenim posledicama, i povećanjem rizika za pojavu određenih bolesti u toku života, a između ostalog i alergija. Tada su nam od pomoći probiotici. Probiotici su živi mikroorganizmi koji imaju pozitivno dejstvo na zdravlje domaćina, kada su primenjeni u adekvatnoj količini.

    Best answer

Leave an answer