Answer ( 1 )

  1. Studije koje su radjene na velikom broju pacijenata pokazale su da folna kiselina smanjuje rizik od moždanog i srčanog udara. U organizmu se folna kiselina, uneta kroz ishranu, pretvara u aktivan oblik (5-metiltetrahidrofolat) i taj aktivan oblik utiče na sniženje nivoa homocisteina, parametra koji je povezan sa rizikom od srčanog i moždanog udara. Više od polovine naše populacije ima urođenu gensku mutaciju –„grešku“ i u manjoj količini stvara aktivan oblik folne kiseline. Shodno tome, ako uzimate suplemente, bitno je da već sadrže aktivan oblik folne kiseline, kao i da u svom sastavu sadrže i vitamine B12, B6 i B1 koji dodatno podstiču smanjenje nivoa homocisteina i utiču na normalnu energiju za rad srca.

    Best answer

Leave an answer