Osteoporoza-faktori rizika

Question

Poštovani,

Koji su faktori rizika za osteoporozu?

Answer ( 1 )

 1. Među najznačajnijim rizicima su:
  1. Starost – već nakon četrdesete godine počinje da se dešava postepeni gubitak koštane mase – od 0.3 do 1 % godišnje; što je osoba starija veća
  je šansa da se osteoporoza razvije.
  2. Pol – žene su sklonije osteoporozi u odnosu na muškarce
  3. Snižen nivo polnih hormona – smanjen nivo estrogena kod žena u menopauzi je jedan od najznačajnijih faktora za razvijanje osteoporoze;
  smanjen nivo testosterona kod muškaraca, takođe, predstavlja faktor rizika.

  Best answer

Leave an answer