Answer ( 1 )

  1. Prvi zapisi o upotrebi cinka u medicinske svrhe datiraju još iz 300. godine pre n.e.

    Suplementi cinka se unose oralnim putem. Nadoknada ovog elementa se preporučuje kod teške pothranjenosti i proliva. Suplementacija cinkom, posebno kod dece sa malom porođajnom masom – sprečava bolesti i razvoj mnogih infekcija (kao što je upala pluća), jača imunitet, ,smanjuje učestalost i težinu proliva i smanjuje smrtnost odojčadi.

    Cink u obliku tableta ili pastila za grlo se često koristi za skraćenje trajanja prehlade i ublažavanje simptoma.

    Suplementacija cinkom je takođe efikasan tretman enteropatskog akrodermatitisa, genetskog oboljenja kod kojeg postoji poremećaj apsorpcije cinka, a koji se završavao fatalno još u odojačkom periodu.

    Best answer

Leave an answer