Answer ( 1 )

  1. Samo kvalitetni probiotici mogu obezbediti blagotvorno delovanje na organizam i zbog toga kod kupovanja mora da pazimo na više faktora. Najvažniji je pravilan izbor probiotika, pri čemu je veoma važno da odaberemo odgovarajući soj odnsno vrstu. Probiottske kulture su uglavnom bakterije, a postoji i jedna probiotska kvasnica, a to je Saccharmoyves boulardii.

    Probiotike čine živi mikroorganizmi i posledično je njihova efikasnost vremenski ograničena jer s vremenom odumiru. Važno je kupiti probiotike od pouzdanog proizvođača čiji proizvodi su farmaceutski provereni i koji garantuje da će dovoljan broj probiotskih bakterija preživeti do kraja roka upotrebe. Moramo takođe da pazimo da ih spremimo u skladu sa uputstvom proizvođača i da poštujemo rok upotrebe koji je naveden na ambalaži. S obzirom na to da se radi o živi mikroorganizmima, poželjno bi bilo da unutrašnje pakovanje/blister bude dodatno obmotano bezbednom folijom, koja štiti probiotske mikroorganizme od uticaja svetla, vlage i ekstremnih temperature. O tome se uvek možete dodatno posavetovati sa svojim farmaceutom prilikom kupovine u apoteci.

    Best answer

Leave an answer