Med

Question

Molim Vas za informaciju da li ima razlike izmedju organskog i neorganskog meda, zar svi nisu prirodni ?

Answer ( 1 )

  1. Poštovani,
    Ljudi koriste med još od antičkih vremena. Med je vrlo kompleksna namirnica, koja pored šećera (fruktoze) i vode ima stotine različitih komponenti kao što su enzimi, aminokiseline, organske kiseline, vitamini, minerali, fenoli (flavanoidi i fenolne kiseline), enzimski i neenzimski antioksidanti. Organski med se zapravo dobija od pčela koje se uzgajaju na strogo kontrolisanim pašnjacima gde se po tačno definisanim standardima u velikom prečniku svi cvetovi biljaka uzgajaju uz prethodne i redovne kontrole svih karika u procesu proizvodnje, od zemljišta do cveta biljaka . Takodje , nakon proizvodnje u strogo kontrolisanim farmaceutskim uslovima , ponovo se prolaze rigorozne kontrole da nije slučajno došlo do kontaminacije ovog produkta bilo u finalnoj proizvodnji ili tokom bilo koje njene faze. Neorganski med se dobija na pašnjacima gde se koriste razni pesticidi i insekticidi za tretman biljnog sveta koji pčele koriste.

    Best answer

Leave an answer