Answer ( 1 )

  1. Poštovana,
    Lečenje hipertenzije uvek ima individulni pristup, tj. traži se terapija koja će najviše prijati pacijentu, na osnovu pregleda i analiza uživo, i praćenje od strane lekara da li se sa tom terapijom drži pritisak u fiziološkim granicama.
    Ako čitate uputsva lekova, uvek ćete naići i na deo o mogućim neželjenim dejstvima, ali to ne treba da Vas opterećuje, jer lekar dobro proceni, na osnovu kompletne kliničke slike, koji lek će kod Vas biti bezbedan za primenu.
    Kada dobijete terapiju, javljajte se na redovne kontrole, i redovno beležite kretanja vrednosti krvnog pritiska tokom dana.

Leave an answer