Answer ( 1 )

  1. Istina. Urinarne infekcije mogu biti izuzetno bolne. Neki od mera koje možete sami sprovesti kako biste olakšali sebi i smanjili bol uključuju i unos veće količine vode koja će pomoći da isperete urinarni trakt i oslobodite se bakterija koje su infekciju uzrokovale.

    Best answer

Leave an answer