Answer ( 1 )

  1. Urinarne infekcije su veoma uporne infekcije sa čestom pojavom recidiva. Često se uz antibiotik ili nakon antibiotika, preporučuje korišćenje prirodnih preparata, koji će dodatno zaštititi Vaš urinarni trakt i sprečiti ponovnu infekciju. Nakon završene terapije, potrebno je još jednom uraditi urinokulturu, kako bi se potvrdilo odsustvo bakterija I uspešnost lečenja. Ukoliko pacijent boluje od čestih recidiva ili hronične urinarne infekcije, lekar će posavetovati češću proveru urina. Pored toga, preporučeno je da se koriste provereni biljni preparati, koji sadrže čitav plod Severno Američke brusnice (sok, opnu, mesnati deo I seme), koji sprečavaju vezivanje bakterija u urinarnom traktu. Na ovaj način štetne bakterije nemaju mogućnost da se nasele i ponovo izazovu urinarnu infekciju.

    Best answer

Leave an answer