Answer ( 1 )

  1. Roditelji najčešće primećuju plač bebe i ritanje nožicama. Ovo su, u stvari, glavni simptomi, a dominiranje nekog drugog simptoma navodi na pomisao da se ne radi o tipičnim grčevima. Plač zbog grčeva je povremen, ponekad zacenjujući i ne traje više sati. Kod bebe koja ima samo stomačne grčeve, postoje periodi kada je mirna ili zadovoljno spava.

    Best answer

Leave an answer