Answer ( 1 )

  1. Suvi kašalj, bez iskašljavanja, može da bude veoma uporan i naporan. Može da bude virusni i bakterijski, ali da i ukaže na malignu bolest pluća, tumor glavne disajne cevi, a opasan je i zbog mogućih komplikacija, kao što su pucanje plućne maramice i prelom rebra pri kašlju, čak i pojava plućne embolije. Što se tiče produktivnog kašlja, žuto-zelenkasti sekret može da ukaže na bakterijsku infekciju i tada je potrebno da se pacijent obrati lekaru. Osim sekreta koji može da bude beo, penušav, staklast, i obojen, osoba može i da iskašljava krv i gnoj što može da ukazuje na rak pluća, ali i tuberkulozu i gnojenje pluća. U slučaju gnojenja ili apscesa u kratkom vremenu može da se iskašlje velika količina gnoja, ako dođe do ugušenja može da ukaže i na smrt. U oba slučaja, ako je uporan i traje preko 6 nedelja, osoba bi trebala da se obrati leakru.

    Best answer

Leave an answer