Answer ( 1 )

  1. Postoji suvi i produktivni (kašalj sa šlajmom/sekretom). Prema trajanju, kašalj može biti akutan, subakutan i hroničan. Akutni kašalj počinje naglo i traje do tri nedelje, a može da ga prati povišena temperatura. Prolazan je i uzrokovan je virusnom infekcijom uz curenje nosa. Posebno se viđa kod dece i u zimskom periodu. Subakutni kašalj traje od tri do osam nedelja uz infekciju disajnih puteva, a hronični kašalj traje duže od osam nedelja. On stvara najviše problema, pa je bitno što pre utvrditi njegov uzrok i lečiti ga.
    Bolni i stalni kašalj koji je posebno intenzivan ujutro još je jedan od tipova kašlja.

    Best answer

Leave an answer