Answer ( 1 )

  1. Vitamin D spada u grupu vitamina koji su rastvorljivi u mastima. Prirodno je prisutan u malo namirnica, a uključuje više biološki aktivnih materija koje nazivamo kalciferoli.

    Najpoznatiji egzogeni oblici vitamina D jesu ergokalciferol (vitamin D2) iz biljnih namirnica i holekalciferol (vitamin D3) iz namirnica životinjskog porekla. Endogeni vitamin D je holekalciferol koji je ljudsko telo sposobno da stvori iz holesterola uz pomoć sunčeve svetlosti (UVB-zračenje). Međutim, svi ovi oblici vitamina D moraju se aktivirati u dva stepena hidroksilacije, u jetri i bubrezima, gde konačno nastaje aktivan oblik – 1,25 dihidroksi holekalciferol.

    Održavanjem odgovarajućeg nivoa kalcijuma i fosfata u serumu, vitamin D obezbeđuje normalnu mineralizaciju kostiju te rast i razvoj koštanog tkiva. Vitamin D ubrzava apsorpciju kalcijuma, a ima i druge važne uloge u organizmu, kao što su modulacija rasta ćelija, neuromišićnih i imunih funkcija, smanjenje upalnih procesa.

    Best answer

Leave an answer