Answer ( 1 )

  1. Nedostatak vitamina D može imati teške posledice za detetovo zdravlje, među kojima je najpoznatiji rahitis. Za tu bolest karakteristična je demineralizacija koštanog tkiva koja uzrokuje omekšavanje i deformaciju kostiju, usporen razvoj zubne gleđi i dentina, hipokalcijemiju, bol u kostima, slabost mišića, lošije napredovanje, nizak rast i pad imuniteta.
    Kod sve odojčadi i dece povećan je rizik od nedostatka vitamina D, a posebno su rizične grupe: tamnoputa deca, deca koja su kratko i retko izložena suncu (koja su većinom u zatvorenim prostorijama i telo im je uglavnom prekriveno odećom), deca koja su dugo dojena do kasnog perioda dojenja i ne dobijaju dodatak vitamina D te deca sa nekim hroničnim bolestima.

    Best answer

Leave an answer