Answer ( 1 )

  1. Osteoartritis je degenerativna bolest koja se pogoršava tokom vremena. Zglobni bol i ukočenost mogu postati toliko jaki da otežavaju dnevne zadatke.

    Neki ljudi više nisu u mogućnosti da rade. Kada je oštećenje u zglobu značajno uznapredovalo, lekari mogu predložiti operaciju zamene zgloba.

    Best answer

Leave an answer