Koje su komplikacije ako se osteoporoza ne leči i ne spreči na vreme?

Question

Answer ( 1 )

  1. Prelomi kostiju, posebno kod kičme ili kukova, najteže su komplikacije osteoporoze. Povrede kuka često su uzrokovane padom i mogu dovesti do invaliditeta i čak povećanog rizika od smrti u prvoj godini nakon povrede.

    Best answer

Leave an answer