Answer ( 1 )

  1. Nakon hirurške intervencije, pacijenti često imaju problem sa opstipacijom (zatvorom). Preporučuje se uvodjenje biljnih vlakana Plantago ovata kod operisanih pacijenata u cilju bržeg uspostavljanja digestivne funkcije i normalizovanja stolice. Deluju kao fiziološki stimulans creva- vezuju vodu, bubre u crevima, razmekšavaju fecesnu masu, povećavaju peristaltiku i olakšavaju pražnjenje.
    Nema agresivno dejstvo na sluznicu GIT-a, jer ne sadrži hemijske stimuluse (senozidi, antrahinoni), ne izaziva grčeve, navikavanje i lenjost creva, nema nutritivnu vrednost i pogodan je za dugotrajnu primenu.

    Best answer

Leave an answer