Answer ( 1 )

  1. Poštovani,
    Svako podneblje ima drugačiju klimu, zivotne navike kada je i ishrana u pitanju, drugačije vodosnabdevanje i svaka promena životne sredine moze doprineti nastanku dijareja prilikom putovanja.
    Putničke dijareje najčešće nastaju u letnjim mesecima prilikom boravka u letovalištima , a kako bismo sprečili ovaj problem i doprineli da vam putovanje bude parvo uživanje , a ne noćna mora, preporuka i iskustva govore u prilog činjenici da je potrebno koristiti bar 5-7 dana probiotski proizvod pre polaska na put, sve vreme na putovanju, kao i 5-7 dana po povratku sa puta.

    Best answer

Leave an answer