Answer ( 1 )

  1. Ako sumnjate da imate urinarnu infekciju na osnovu simptoma, obratite se lekaru. Vaš lekar će zabeležiti simptome i obaviti fizički pregled. Da biste potvrdili dijagnozu infekcije urinarnog trakta, biće potrebno da uradite i analizu urina. Uzorak urina koji se nosi u laboratoriju treba da bude „čist“. To znači da se urin sakuplja na sredini protoka, a ne na početku. Ovo pomaže da se izbegne prikupljanje bakterija ili gljivica sa vaše kože, što može kontaminirati uzorak.

    Nakon što je test urađen, lekar će gledati da li postoji prisustvo velikog broja belih krvnih zrnaca u urinu. Ovo može ukazati na infekciju. Urino kultura se radi da bi se ispitalo koje su bakterije ili gljivice prisutne u urinu. Ona može da pomogne u identifikovanju uzroka infekcije. Takođe može da pomogne lekaru da izabere koji tretman je najbolje rešenje za vas. Ako postoji sumnja da je infekcija virusna, može biti potrebno da se izvrši posebno testiranje. Virusi su retki uzročnici infekcija urinarnog trakta, ali se mogu videti kod ljudi koji su imali transplantaciju organa ili koji imaju druga stanja koji slabe njihov imuni sistem.

    Best answer

Leave an answer