Answer ( 1 )

  1. Tokom pregleda, vaš doktor će pažljivo ispitati vaš bol u zglobu, proveravajući osećaj, otok ili crvenilo, kao i opseg kretanja u zglobu. Vaš lekar može takođe preporučiti snimanje i laboratorijske testove.

    Best answer

Leave an answer