Answer ( 1 )

  1. Vaš porodični lekar može predložiti testiranje gustine kostiju. Skrining za osteoporozu (DEXA) preporučuje se svim ženama do 65 godina. Neke smernice takođe preporučuju proveru kod muškaraca do 70 godina, posebno ako imaju zdravstvena stanja koja mogu dovesti do osteoporoze.

    Best answer

Leave an answer