Answer ( 1 )

  1. Preporuke za lečenje često se zasnivaju na proceni vašeg rizika od preloma kostiju u narednih 10 godina koristeći informacije kao što su test gustine kostiju (uradite test). Ako rizik nije visok, tretman možda ne uključuje lekove i potrebno je fokusirati se na ublažavanje simptoma bolesti, pomoću K2D3 preparata.

    Za muškarce i žene sa povećanim rizikom od preloma, najčešće propisani lekovi za osteoporozu su bifosfonati. Ovi lekovi mogu imati neželjene efekte koji uključuju mučninu, bolove u stomaku i simptome bolova u želucu.

    Best answer

Leave an answer