Answer ( 1 )

  1. Vaša gustina kostiju može se meriti pomoću aparata koji koristi nizak nivo rentgenskih zraka kako bi odredio procenat minerala u vašim kostima. Tokom ovog bezbolnog testa, ležite na stolu dok skener prođe preko vašeg tela. U većini slučajeva se gleda gustina kosti u zglobu kuka, i kičmenim pršljenovima.

    Best answer

Leave an answer