Answer ( 1 )

  1. Probiotici dokazano doprinose smanjenju pojave proliva kod antibiotske terapije! Klinička ispitivanja dokazala su da probiotici imaju važnu ulogu u lečenju i sprečavanju pojave proliva kod antibiotske terapije. Jedno od većih ispitivanja provela je 2017. godine naučnica Sara Blaabjerg sa saradnicima sa Univerziteta u Kopenhagenu. U ispitivanju se koncentrisala na analizu učestalosti pojave proliva posle uzimanja antibiotika kod ukupno 3631 ispitanika. Između dobrovoljaca koji su istovremeno sa antibioticima uzimali i probiotike samo 8% je dobilo proliv koji je trajao prosečno tri dana; ovaj procenat kod ispitanika koji nisu uzimali probiotike je iznosio 17%, a proliv je prosečno trajao pet dana. Kao posebno efikasni iskazali su se probiotici koji su sadržavali bakteriju Lactobacillus rhamnosus GG ili kvasac Saccharomyces boulardii CNCM I-745.

    Best answer

Leave an answer