Answer ( 1 )

  1. Možda želite da razgovarate sa svojim doktorom ili farmaceutom o osteoporozi ako ste prošli kroz ranu menopauzu ili uzimali kortikosteroide nekoliko meseci istovremeno ili ako je jedan od Vaših roditelja imao frakture kuka.

    Best answer

Leave an answer