Answer ( 1 )

  1. Biljna vlakna se i preporučuju kao dodatna terapija kod hemoroida.
    Biljna vlakana iz semena azijske bokvice deluje tako što razmekšavaju stolicu, podstiču pasažu creva i smanjuju osećaja bola nakon defekacije.

    Best answer

Leave an answer