Holesterol

Question

Zašto žene češće imaju problem sa povećanim holesterolom?

 

Answer ( 1 )

  1. Žene tokom svog života dok traje reproduktivni period imaju manji rizk za razvoj hiperholesterolemije od muškaraca. Razlog tome je ženski polni hormon estrogen koji pozitivno utiče na status lipida, tako što povećava nivo dobrog HDL holesterola. Nakon ulaska u menopauzu, dolazi do pada produkcije estrogena, pa se time gubi i njegov zaštitni efekat. Ulaskom u menopauzu opada i nivo HDL holesterola i povećava se rizik za porast lošeg LDL i ukupnog holesterola.

    Best answer

Leave an answer