Da li uzimanje nekih lekova utiče na nastanak osteoporoze?

Pitanje
Odgovoreno 0
Pitaj Lekara 2 године 1 Odgovor 668 pregleda 0

Odgovor ( 1 )

 1. Osteoporoza je takođe povezana sa lekovima koji se koriste za borbu ili prevenciju:

  Gastričnog refluksa
  Kancera
  Nakon transplantacije organa
  Medicinska stanja

  Rizik od osteoporoze je veći kod ljudi koji imaju određene zdravstvene probleme, uključujući:

  Celijakija
  Zapaljenska bolest creva
  Bolest bubrega ili jetre
  Rak
  Lupus
  Multipli mijelom
  Reumatoidni artritis

  Najbolji odgovor

Odgovori na pitanje