Answer ( 1 )

 1. Osteoporoza je takođe povezana sa lekovima koji se koriste za borbu ili prevenciju:

  Gastričnog refluksa
  Kancera
  Nakon transplantacije organa
  Medicinska stanja

  Rizik od osteoporoze je veći kod ljudi koji imaju određene zdravstvene probleme, uključujući:

  Celijakija
  Zapaljenska bolest creva
  Bolest bubrega ili jetre
  Rak
  Lupus
  Multipli mijelom
  Reumatoidni artritis

  Best answer

Leave an answer