Answer ( 1 )

  1. Za svaku bebu koja je upućena na kućni tretman nakon dijagnostikovanja proliva, obavezni su kontrolni pregledi, koji mogu da budu svakodnevni ili na dva, tri dana od prvog pregleda. To procenjuje pedijatar i svoju odluku treba da saopšti roditelju na kraju prve posete. Na taj način se proverava da li se proliv postepeno povlači ili se intenzivira, što može da bude razlog za naknadnu odluku o eventualnom bolničkom lečenju. Ukoliko se stolice normalizuju, na jednom od kontrolnih pregleda se konstatuje potpun oporavak i zaključuje da je beba ozdravila. Može se nastaviti sa primenom probiotskih preparata još izvesno vreme radi potpunog uspostavljanja narušene ravnoteže crevne flore.

    Best answer

Leave an answer