Answer ( 1 )

  1. Sprejevi i kapi za nos koji sadrže hemijski aktivne supstance (nafazolin, ksilometazolin, oksimetazolin…) dovode do stvaranja zavisnosti i ne koriste se duže od 5-7 dana. Na tržištu postoje sprejevi na potpuno prirodnoj bazi, koji sadrže prečišćeni propolis uz prirodni N-acetilcistein, koji su veoma efikasni kod zapušenog nosa i koji nemaju ograničenje u dužini vremenskog perioda i navikavanja prilikom primene.

    Best answer

Leave an answer