Answer ( 1 )

  1. Postoje bolesti koje mogu da uzrokuju preterano nadimanje i gasove. Na primer, kod osoba sa dijabetesom i sklerodermom funkcija tankog creva može da postane sporija tokom vremena. To uzrokuje prenamnožavanje određenih bakterija unutar creva, koje imaju sklonost ka lošem varenju ugljenih hidrata i drugih nutrijenata, pa to dovodi do povećane produkcije gasa i nadimanja. Takođe, oboljenje poznato kao “sindrom nervoznog creva”, koje se smatra funkcionalnom bolešću creva, veoma često praćeno je nadutošću, gasovima, bolovima u stomaku, kao i poremećajem u ritmu pražnjenja stolice.

    Best answer

Leave an answer