Answer ( 1 )

  1. Ključne stvari kojih se treba pridržavati u životu deteta sa ekcemom su izbegavanje hrane koja je dokazana kao alergen (jaja, mleko, kirikiki…), izbegavanje slatkiša, hrane sa pojačivačima ukusa, aditivima. Što manje hemijski obrađene hrane a što više prirodnih namirnica, voća i povrća. . Imati ekcem znači da moramo više nego drugi da pazimo na ishranu, negu kože i način života. Ovakav zdrav pristup životu sigurno donosi dobre rezltate. Pored toga, uvedite suplementaciju sa specifičnim probiotskim sojevima od kojih je najviše isiptivan, a samim tim i dokazan Lactobacilus rhamnosus (LGG). To može biti jedan od potencijalnih mehanizama za uspostavljanje ravnoteže u mikrobioti creva. Zbog toga je poslednjih godina sve veće interesovanje za primenu probiotika u lečenju ekcema.

    Best answer

Leave an answer