Answer ( 1 )

  1. Da. Oni predstavlja fiziološki stimulans za normalnu peristaltiku. U crevima vlakna vezuju vodu i bubre formirajući hidrofilnu sluz. Lagano rastežu zid creva i šalju signal za defekaciju. Vlakna se ne apsorbuju, ne prelaze iz creva u krv. Izbacuju se iz organizma nepromenjena putem stolice. Glavna prednost korišćenja ovih biljnih vlakana je što nema štetnog uticaja na zdravlje, ne uništava crevnu mikrofloru i za razliku od drugih agresivnijih laksativa, ne stvara zavisnost, pa se može se uzimati neograničeno dugo.
    Nema stvaranja navike, ni gubitka normalnog nagona za defekaciju.

    Best answer

Leave an answer