Answer ( 1 )

  1. Da, upotreba određenih lekova kao što su opioidni analgetici, antacidi koji sadrže aluminijum, spazmolitici, antiholinergici, antidepresivi, diuretici, suplementi gvožđa i Ca, konvulzivi, antagonisti Ca kanala… može da oteža i uspori rad digestivnog trakta.

    Best answer

Leave an answer